Kalite Komisyonu

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ayda TAŞTEKİN
Üye (Öğretim Elemanı) Öğr. Gör. Ezgi DEMİRKAYA
Üye (Öğretim Elemanı) Arş. Gör. Sezin BÜLBÜL
Üye (Öğrenci) Ahmet Enes TÜRKEN